Regulamin

1. Informacje ogólne


Właścicielem sklepu internetowego Smogowe.pl jest firma CAFFETTIERA Michał Filiciak, zarejestrowana pod adresem:

os. Niepodległości 3a, 31-861 Kraków posiada nr NIP: 6782919251 i nr REGON: 120074385

Dane kontaktowe:

CAFFETTIERA, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

tel.: 502 780 647

e-mail: sklep@smogowe.pl

Korzystanie ze sklepu smogowe.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

2. Postanowienia ogólne

W związku z sytuacją epidemiologiczną w pierwszej kolejności będą realizowane zamówienia dla personelu medycznego i placówek medycznych.

Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym smogowe.pl, zwaną dalej Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. 

Wszystkie ceny w sklepie smogowe.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Smogowe.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu i wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: sklep@smogowe.pl, telefonicznie pod nr +48 502 780 647.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższy dzień roboczy. 
Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail i numeru telefonu pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni mogą nie zostać zrealizowane.

Smogowe.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.


W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.


Smogowe.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.


Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim pomiędzy Kupującym, a Caffettiera Michał Filiciak zgodnie z prawem polskim i zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży, dostępnymi tutaj.

Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT. Niezbędne jest podanie numeru NIP przy składaniu zamówienia. W przypadku nie podania NIPu w momencie złożenia zamówienia zostanie wystawiony paragon na osobę prywatną do którego nie ma możliwości wystawienia Faktury VAT dla przedsiębiorcy


Wypełnienie formularza z danymi Kupującego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@krakowskistrych.pl. Caffettiera Michał Filiciak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".


W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu działania sklepu, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację. Reklamacje takie można zgłaszać za pomocą dwóch kanałów:  a)pisemnie na adres: Caffettiera, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków, b) po przez e-mail: sklep@smogowe.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Smogowe.pl przedmiotowej reklamacji.


Zamówione towary są dostarczane do Kupującego na wskazany adres dostawy w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez firmę Caffettiera Michał Filiciak.
Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Smogowe.pl, a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 30 dni roboczych.


Smogowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy firmy kurierskiej. Wszelkie opóźnienia w dostawie wynikające z niewłaściwej pracy firmy kurierskiej należy zgłaszać jako reklamację 

a)pisemnie na adres: Caffettiera, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków,

b) po przez e-mail: sklep@smogowe.pl


Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw. Koszty dostawy zagranicznej musi zostać ustalony przed złożeniem zamówienia.


Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem), przelewem, lub przez płatności internetowe. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. Sklep smogowe.pl zastrzega sobie prawo do czasowej i stałej możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od sposobu dostawy.
Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy dostarczającej przesyłkę.  Przed płatnością Kupujący ma obowiązek zgłosić wszelkie uszkodzenia pracownikowi firmy kurierskiej. Po opłaceniu zamówienia u kuriera,  Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą/paragonem prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu i bezzwłoczne poinformowanie o zaistniałym fakcie sklepu smogowe.pl. Jeśli Kupujący zauważy uszkodzenia wynikające powstałe w transporcie i zgłosi je do 7 dni od daty dostawy ma prawo domagać się sporządzenia raportu szkody w obecności kuriera firmy dostarczającej zamówienie.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 24 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub wg obowiązującego prawa.


Smogowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy, terminu i zawartości dostawy po uprzednim kontakcie z  Kupującym i za jego zgodą. Konieczność zmiany formy dostawy może wynikać z wielkości zamówionego zamówienia, braku dostępności towaru, lub zmiany linii produktów

3. Odstąpienie od umowy i reklamacje


Kupujący, nie dokonujący zakupu na potrzeby przedsiębiorstwa, lub który zakupił towar w Smogowe.pl, może odstąpić od umowy (zwrócić zakupiony towar) bez podania przyczyn. W przypadku odstąpienia od umowy smogowe.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane płatności.  Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć  stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@smogowe.pl (Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej). Towar może zostać zwrócony TYLKO w takim stanie w jakim został zakupiony (nie wskazującym na ślady użytkowania z wszystkimi metkami) wraz z paragonem. Przesyłkę należy nadać na adres: CAFFETTIERA (stoisko z kawą), al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

Ze względów higienicznych zwrotowi nie podlegają: rozpieczętowane filtry, maski w których rozpieczętowany zostanie dołączony filtr, oraz maski jednorazowe po rozpieczętowaniu opakowania. Podstawa prawna: art. 38 pkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta


W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający nie ponosi kosztów odesłania zamówienia.

Wzór Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Caffettiera Michał Filiciak
os. Niepodległości 3a
31-867 Kraków
NIP: 6782919251

Ja…………...............……………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …….................................................................….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Kupujący w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń zakupionego towaru (z wyjątkiem wad i uszkodzeń wymienionych w opisie kupowanego towaru) które ujawniły się w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być wysłana po przez email: sklep@smogowe.pl, lub listownie na adres: CAFFETTIERA al. Pokoju 67, 31-580 Kraków. Kupujący w reklamacji ma prawo żądać: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany na nowy produkt, lub odstąpienia od umowy jeśli Sprzedający nie może w sposób niezwłoczny i bez nadmiernych uciążliwości dla Kupującego wymienić produktu na wolny od wad, albo usunąć stwierdzonej wady. Sprzedający ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia. Po upływie tego terminu reklamacja zostaje automatycznie uznana

W przypadku złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem w transporcie, lub brakiem produktów w przesyłce konieczne jest dostarczenie protokołu uszkodzenia spisanego przez przedstawiciela firmy doręczającej.


4. Pozostałe ustalenia

Smogowe.pl zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego dnia,
- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego smogowe.pl

Wszelkie sprawy nie uregulowane regulaminem będą rozpatrywane wg obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa w wyznaczonym do tego sądzie.

Wszystkie elementy regulaminu przestają obowiązywać w momencie, w którym są sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polski

Smogowe.pl dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych i właściwości towaru, lub ich zmianę przez producenta. Jednak nie odbiera to Kupującemu prawa do zwrotu lub reklamowania zakupionego towaru